www.steelpress-spzoo.maxtrader.at MaxTrader - Products. Companies. Trade leads.

[Polen]Zaczep kulowy ZSK-750C

G?owica zaczepowa (zaczep kulowy) do przyczepy na 750kg. Stal cynkowana.Typ: ZSK-750C, marka: SPP. Dopuszczalny statyczny nacisk pionowy: 75 kg, ?rednica kuli: 50mm, rodzaj przy??cza: okr?g?e 50mm.

Wszystkie g?owice zaczepowe SPP dost?pne s? w 5 wersjach wyposa?enia dodatkowego r?czek:
1 – z r?czk? z wymiennym zamkiem
2 – z r?czk? z uchwytem wtyczki
3 – z r?czk? z wymiennym zamkiem i uchwytem wtyczki
4 – z r?czk? z wbudowanym zamkiem
5 – z r?czk? z wbudowanym zamkiem i uchwytem wtyczki

Zamówienia przyjmujemy drog? mailow? lub faksow?.
Przy zamówieniach powy?ej 1000 z? netto koszty transportu pokrywa nadawca.

Je?li kontrahent deklaruje obrót roczny na okre?lonym poziomie, otrzymuje atrakcyjny rabat. Przy d?ugotrwa?ej wspó?pracy istnieje mo?liwo?? otrzymania wy?szego rabatu i do??czenia do grona Dealerów Steelpress.


Additional information:

Model/Article number:ZSK-750C
Place of origin:Polska
Price:Ask for price
Price Terms:cena detaliczna netto na rynku krajowym
Delivery time:1 days
Quality/Certifications:tak

Katalog/Branche: Motorization -> Fahrzeuge -> AufliegerSteelpress Sp. z o.o.

StraĂźe:Powsta?ców Wilekopolskich 48
Ort:Lubo?
PLZ:62-031
Region:GroĂźpolen
Land:Polen
Telefon: +48 61 8994383
Fax: +48 61 8104353

Internet

Vorstellung:www.steelpress-spzoo.maxtrader.at

Kontaktperson

Name und Vorname: Danuta Felczak
Telefon: +48 61 8994383