www.steelpress-spzoo.maxtrader.at MaxTrader - Products. Companies. Trade leads.

[Polen]Zaczep burtowy

Zaczep burtowy do przyczep lekkich, do 3,5 tony, prosto od producenta. Stal cynkowana. Typ: ZB-01, marka: SPP. Wspó?pracuje z zapinaczem Z-01 i Z-02.

Zamówienia przyjmujemy drog? mailow? lub faksow?.
Przy zamówieniach powy?ej 1000 z? netto koszty transportu pokrywa nadawca.

Je?li kontrahent deklaruje obrót roczny na okre?lonym poziomie, otrzymuje atrakcyjny rabat. Przy d?ugotrwa?ej wspó?pracy istnieje mo?liwo?? otrzymania wy?szego rabatu i do??czenia do grona Dealerów Steelpress.


Additional information:

Model/Article number:ZB-02
Place of origin:Poland
Brand:SPP
Price:Ask for price
Price Terms:cena detaliczna netto na rynku krajowym
Delivery time:1 days

Katalog/Branche: Motorization -> Fahrzeuge -> AufliegerSteelpress Sp. z o.o.

StraƟe:Powsta?ców Wilekopolskich 48
Ort:Lubo?
PLZ:62-031
Region:GroƟpolen
Land:Polen
Telefon: +48 61 8994383
Fax: +48 61 8104353

Internet

Vorstellung:www.steelpress-spzoo.maxtrader.at

Kontaktperson

Name und Vorname: Danuta Felczak
Telefon: +48 61 8994383