www.hsh.maxtrader.at MaxTrader - Products. Companies. Trade leads.

[Polen]PET

Politereftalan etylenu. Doskona?e w?asno?ci mechaniczne, elektryczne i termiczne, bardzo dobra odporno?? chemiczna i stabilno?? wymiarowa. Niska ch?onno?? wilgoci, wyj?tkowa p?ynno??.

Gama produktów obejmuje typy standardowe, wzmocnione w?óknem szklanym, o ograniczonej palno?ci oraz wysokiej p?ynno?ci i podwy?szonej wytrzyma?o?ci. Opracowane równie? zosta?y specjalne typy w celu zmniejszenia sk?onno?ci do paczenia si?, uzyskania maksymalnej udarno?ci lub optymalnego wygl?du powierzchni zewn?trznej. W uzupe?nieniu typoszeregu wtryskowego istnieje równie? kilka ró?nych typów do wyt?aczania.

Standardowo w kolorze naturalnym i czarnym. Typy barwione produkowane s? na ?yczenie.

Zastosowanie: przemys? motoryzacyjny i elektrotechniczny, artyku?y gospodarstwa domowego.


Typy standardowe: 2÷4 tygodnie po z?o?eniu zamówienia. Produkcja specjalna: na indywidualne zlecenia (w przybli?eniu 6÷8 tygodni). Opakowanie: worki 25 kg na paletach 1.250 kg.

Materia? nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.


Additional information:

Model/Article number:Arnite A series
Price:Ask for price

Katalog/Branche: Chemie & Kunststoffe -> Plastics - industrial raw materialsHamburska Spó?ka Handlowa HSH Sp. z o.o.

StraƟe:P?owiecka 1/3
Ort:Warszawa
PLZ:04-501
Region:Masowien
Land:Polen
Telefon: +48 22 5120300
Fax: +48 22 6731188

Internet

Vorstellung:www.hsh.maxtrader.at

Kontaktperson

Name und Vorname: Robert Dobosz
Telefon: +48 22 5120352
Handy: +48 602394110